Tvorba software

Software

Software a programování je další z činností, které Vám naše firma může nabídnout. S vývojem a tvorbou software máme mnohaleté zkušenosti, který stále rozšiřujeme a udržujeme si tak trvale aktuální a zvětšující se know-how, takže můžeme nabízet pružně aplikace, vyhovující aktuálním trendům a technologiím, což u jiných firem nebývá pravidlem (proto se např. běžně vidí aplikace pocházející z dob 16 bitových Windows, těžce udržované tak, aby fungovaly v nejnovějších 64 bitových verzích). Samozřejmostí je pro nás také vývoj aplikací i pro různé platformy a také aplikace multiplatformní, takže není problém aplikace provozovat na Windows, Linux, Mac OS X, Android ap.

Často tvoříme software automaticky modulární, aby jej bylo možné rozšiřovat a skládat dle potřeb a možností zákazníka.

U software vyvíjeného na míru se snažíme dodávat produkt nejen dle specifikací zákazníka, ale mnohdy lepší než čekal. Ze zkušeností je totiž zřejmé, že zákazník požaduje funkcionalitu, kterou ale není schopen popsat s dostatečnou přesností, díky tomu, že informační technologie prostě a jednoduše nejsou jeho oborem. U projektů provádíme vlastní podrobnou analýzu, která se u konkurence běžně platí zvlášť nebo ji dělají specializované firmy, daří se nám proto dotahovat takové produkty zdárně do konce.

Tím, že předáme zákazníkovi hotový produkt naše spolupráce a zodpovědnost nekončí. Samozřejmostí je nabídka volitelné servisní podpory, nasazení software, převod dat stávajících systémů a napojení na stávající systémy a také odborná školení.

 


Naše vlastní aplikace

Naši zákazníci mohou využívat nejen aplikace vyrobené na míru jejich požadavkům, ale také aplikace, které jsme vyvinuli pro obecné použití. 

Software tvoříme zejména v těchto oblastech

  • Automatické zpracování dat
  • Firemní systémy pro evidenci, zpracování a vyhodnocování dat
  • Ekonomické systémy
  • Nástroje pro analýzu dat
  • Téměř libovolné databázové aplikace

 

Nabízíme

  • Desktopové aplikace (klient - server, v prostředí intranetu)
  • Internetové a intrantové webové aplikace
  • Serverové aplikace
  • Mobilní aplikace

 

Pro tvorbu software používáme např. tyto technologie